Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Публична покана с предмет: Избор на изпълнители за организация на обучения по проект: Общинска администрация Мъглиж - компетентна и ефективна

Публична покана с предмет: "Избор на изпълнители за организация на обучения по проект: "Общинска администрация Мъглиж - компетентна и ефективна"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: "Обучения по компютърни и информационни технологии"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: "Обучения по ключови компетентности"

>>>Изтеглете от тук<<<

Дата на публикуване: