Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Публична покана с предмет: „Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Създаване, реконструкция и модернизация на спортни центрове в община Мъглиж” по Договор № 2432101194 от 27.11.2012 г.”

 

>>>Документите изтеглете от тук<<<

>>>Технически проект<<<

Дата на публикуване: