Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

РИК Стара Загора - Решение № 009 09.04.2014г.

Дата на публикуване: