Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Съобщение относно гласуването с подвижна избирателна кутия.

Дата на публикуване: