Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Търгове за продажба, отдаване под наем и аренда на общински имоти по Заповед № РД-09-16208.05.2014г.

Дата на публикуване: