Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Публична покана с предмет: Изготвяне на проект за обект: Ремонт и реконструкция на мост на р. Тунджа, с. Юлиево, път SZR 1082, общ. Мъглиж и обект: Почистване и основен ремонт на съществуващо дере в регулацията на с. Ягода, общ. Мъглиж

Публична покана с предмет:  "Изготвяне на проект за обект: "Ремонт и реконструкция на мост на р. Тунджа, с. Юлиево, път SZR 1082, общ. Мъглиж" и обект: "Почистване и основен ремонт на съществуващо дере в регулацията на с. Ягода, общ. Мъглиж с дължина 530 м., в кв. 6, кв. 7, кв. 8, кв. 9 и кв. 109"

 

>>>Изтеглете от тук<<<

Дата на публикуване: