Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите

Дата на публикуване: