Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Публична покана с предмет: „Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на община Мъглиж“


>>>Изтеглете от тук<<<

Дата на публикуване: