Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Публична покана с предмет: „Реконструкция на полуразрушен плочест мост между о.т. 37 и о.т. 38 над река Селченска, с. Селце, община Мъглиж”

>>Изтеглете от тук<<

Дата на публикуване: