Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Търгове за продажба на общински имоти по Заповед № РД-09-280 25.07.2014 г.

Дата на публикуване: