Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Предварителните регистри на имотите в землищата на общините Мъглиж, Николаево и Гурково.

Дата на публикуване: