Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Заповед за обявяване на избирателните списъци РД-09-30415.08.2014г

Дата на публикуване: