Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Списък на заличените лица от избирателните списъци

Дата на публикуване: