Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

СТРАТЕГИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020Г.

 

>>>Изтеглете от тук<<<

Дата на публикуване: