Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ И РАСТИТЕЛНОСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

Дата на публикуване: