Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Заповед за класиране на участие в Конкурс: Изработване на цялостен идеен проект и обемно - пространствена концепция - изработване на проект за изграждане на Мемориален паметник на опълченците от Мъглиж, ситуиран върху терен с площ около

Заповед за класиране на участие в Конкурс: "Изработване на цялостен идеен проект и обемно - пространствена концепция - изработване на проект за изграждане на Мемориален паметник на опълченците от Мъглиж, ситуиран върху терен с площ около 200 кв.м., общинска собственост, намиращ се в централната част от УПИ XXIV-372,563 в кв.380 по плана на град Мъглиж, обл. Стара Загора", открит със Заповед №РД-09-126 от 09.04.2014 г. на Кмета на Община Мъглиж

>>>Заповед за класиране на участие<<<

Дата на публикуване: