Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

 

>>>ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ<<<

Дата на публикуване: