Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Разпределение на пасища и мери в Община Мъглиж за 20142015 стопанска година.

Дата на публикуване: