Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Публична покана с предмет:Избор на изпълнител за извършване на ремонт и реконструкция на мостово съоръжение над р.Сливитовска на път SZR 3085-IV, K+2400, с.Ветрен – с.Сливито, община Мъглиж

Публична покана с предмет: "Избор на изпълнител за извършване на ремонт и реконструкция на мостово съоръжение над р.Сливитовска на път SZR 3085-IV, K+2400, с.Ветрен – с.Сливито, община Мъглиж"

 

>>>Изтеглете от тук<<<     -     07.05.2015г.

 

 

Съобщение за оттегляне на Публична покана

 

Уведомяваме Ви, че съгласно Заповед № РД-09-125#1/08.05.2015г. на Кмета на Община Мъглиж, публична покана с уникален код 9041512 в РОП е оттеглена.

Дата на публикуване: