Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Търг за предоставяне под наем на имоти частна общинска собственост по Заповед № РД-09-138 18.05.2015 г.

Дата на публикуване: