Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

„Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в Община Мъглиж”

Дата на публикуване: