Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

„Аварийно възстановяване на подпорна стена, укрепваща уличното платно до ос.т.107 в село Сливито, Община Мъглиж

Дата на публикуване: