Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи и асфалтиране на пътища за „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари в с.Ягода, с.Юлиево и с.Дъбово на

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи и асфалтиране на пътища за „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари в с.Ягода, с.Юлиево и с.Дъбово на територията на община Мъглиж"

 

РЕШЕНИЕ     -     01.07.2015г.

ОБЯВЛЕНИЕ     -     01.07.2015г.

>>>Документите изтеглете от тук<<<     -     01.07.2015г.

Техническия проект към поръчката     -     01.07.2015г.

Допълнителни разяснения     -     24.07.2015г.

Протокол 1     -     19.08.2015г.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти     -     07.09.2015г.

Протокол 2     -     18.09.2015г.

Протокол 3     -     18.09.2015г.

Решение за избран изпълнител     -     18.09.2015г.

Информация за освободена гаранция за участие на "ЕКО ТРАДЕКС ГРУП" АД     -     13.10.2015г.

Информация за освободена гаранция за участие на "ДИМАС" АД     -     13.10.2015г.

Информация за задържана гаранция за участие на "ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД     -     13.10.2015г.

Информация за освободена гаранция за участие на "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - СЛИВЕН" ЕООД     -     13.10.2015г.

Информация за освободена гаранция за участие на "ЩРАБАГ" ЕАД     -     13.10.2015г.

Информация за освободена гаранция за участие на "ПЪТНО СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕС БИ ЕС" АД     -     13.10.2015г.

Информация за освободена гаранция за участие на "ПЪТИЩА ПЛОВДИВ" АД     -     13.10.2015г.

Информация за освободена гаранция за участие на "ПИ ЕС АЙ" АД     -     13.10.2015г.

Информация за освобождаване на гарнция за участие на "ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД     -     12.11.2015г.

Договор     -     24.11.2015г.

Информация за освободена гаранция за участие на "ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД     -     01.12.2015г.

 

Дата на публикуване: