Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Търгове за продажба, отдаване под наем и предоставяне под аренда по Заповед № РД-09-210 06.07.2015г.

Дата на публикуване: