Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Дата на публикуване: