Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Регистри на имоти по чл. 72, ал. 4, във вр. с чл. 72, ал. 3 от ППЗСПЗЗ

Дата на публикуване: