Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Разпределение на пасища, мери и ливади в Община Мъглиж за 20152016 стопанска година

Дата на публикуване: