Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Хронограма за изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

Дата на публикуване: