Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения съгласно чл.50. ал.7, т.1, от Закона за водите обн.ДВ бр.671999г изм и доп.ДВ бр.612010г)

Дата на публикуване: