Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Мерки за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборния ден

МЕРКИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО В ИЗБОРНИЯ ДЕН

ТЕЛЕФОНИ ЗА ЗАЯВКА НА ТРАНСПОРТ ДО 23.10.2015 Г.

04321/3328 - ДЕНОНОЩЕН
0885 332243 - ОТ 8.00 ДО 17.00

ТЕЛЕФОНИ ЗА ЗАЯВКА НА ТРАНСПОРТ НА 25.10.2015 Г.

0885 332243 - ОТ 8.00 Ч. ДО 17.00 Ч.

 

Дата на публикуване: