Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Публична покана с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа IV-ти (четвърти) клас в община Мъглиж през експлоатационния период на 2015 - 2016 год.”

Публична покана с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа IV-ти (четвърти) клас в община Мъглиж през експлоатационния период на 2015 - 2016 год.”

 

>>>Изтеглете от тук<<<     -     19.10.2015г.

>>>Договор<<<     -     11.11.2015г

 

Дата на публикуване: