Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Търгове за отдаване под аренда и продажба на общински имоти по Заповед № РД-09-36411.10.2015г.


Дата на публикуване: