Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Покана за публично обсъждане на на проекта за бюджет за 2016г. на Община Мъглиж

Дата на публикуване: