Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Търгове за отдаване под аренда, под наем и продажба на общински имоти по Заповед № РД-09-51528.12.2015г.

Дата на публикуване: