Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Търгове за продажба, предоставяне под аренда и отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост по Заповед №РД-09-5909.03.2016г.

 

   Търгове за продажба, предоставяне под аренда и отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост по Заповед №РД-09-59/09.03.2016г.

 

   ЗАПОВЕД № РД-09-59#2 / 14.03.2016г. за изменение на Заповед №РД-09-59/09.03.2016г.

Дата на публикуване: