Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ 2016г. – 2019г.

Дата на публикуване: