Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - Обект Дестилерия за етерично-маслени култури

Дата на публикуване: