Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Разпределение на пасища, мери и ливади в Община Мъглиж за 20162017 стопанска година

 

Разпределение на пасища, мери и ливади в Община Мъглиж за 2016/2017 стопанска година    -   12.04.2016г.

 

 

Дата на публикуване: