Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА РАЗРАБОТВАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР

Дата на публикуване: