Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

НАРЕДБА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ, КОИТО ПРЕДСТОИ ДА БЪДАТ ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

Дата на публикуване: