Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Публични търгове за предоставяне под аренда и отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост по Заповед № РД-09-21011.07.2016г.

Дата на публикуване: