Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Публично състезание за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на Целодневна детска градина „Здравец” с. Ветрен, община Мъглиж”

   Публично състезание за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на Целодневна детска градина „Здравец” с. Ветрен, община Мъглиж”

 

 АОП № 742754

Преписка: 01073-2016-0001

 

1. Документация - 01.08.2016г.

2. Образци - 01.08.2016г.

3. Образец на договор - 01.08.2016г.

4. Доклад - 01.08.2016г.

5. Решение - 01.08.2016г.

6. Обявление - 01.08.2016г.

7. Съобщение за оповестяване на ценови оферти - 09.09.2016г.

8. Протокол 1 - 10.09.2016г.

9. Протокол № 2 - 14.09.2016

10. Доклад по чл. 103, ал. 3 - 14.09.2016 г.

11. Решение за избор на изпълнител - 14.09.2016 г.

12. Договор - 12.10.2016г.

13. Обявление за възложена поръчка - 12.10.2016г.

 

Дата на публикуване: