Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Решение № 3330-ПВР02.08.2016г. на ЦИК

РЕШЕНИЕ

№ 3330-ПВР
София, 02.08.2016г.

ОТНОСНО: приемане на хронограма за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

 Р Е Ш И:

 

Приема хронограма за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016г.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

 

 

 

 

Централна Избирателна Комисия - РЕШЕНИЕ № 3330-ПВР/02.08.2016г.

 

Дата на публикуване: