Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Община Мъглиж обявява конкурс за заемане на длъжност – Директор на дирекция „Устойчиво развитие, хуманитарни дейности, Евроинтеграция и общинска собственост”

Дата на публикуване: