Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Конкурс за заемане на длъжност – Директор на дирекция „Устойчиво развитие, хуманитарни дейности, Евроинтеграция и общинска собственост”

 

1. Обява за конкурс за заемане на длъжност – Директор на дирекция „Устойчиво развитие, хуманитарни дейности, Евроинтеграция и общинска собственост”     -     20.12.2016г.

2. Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати     -     10.01.2017г.

3. Протокол от проверка на теста на кандидатите     -    12:15ч.   18.01.2017г.

4. Окончателен резултат     -     19.01.2017г.

Дата на публикуване: