Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Конкурс за заемане на длъжност – Директор на дирекция „Инвестиции и Устройство на територията”, специализирана администрация в Община Мъглиж

1. Обява за Конкурс за заемане на длъжност – Директор на дирекция „Инвестиции и Устройство на територията”, специализирана администрация в Община Мъглиж     -      02.03.2017г.

2. Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати     -     20.03.2017г.

3. Протокол от проверка на теста на кандидатите      -      12:17ч. 03.04.2017 г.

4. Окончателен резултат     -     04.04.2017 г.

Дата на публикуване: